Budowa i zasada działania układu klimatyzacji

Dość często nasi Klienci proszą nas o wyjaśnienie podstawowych zasad działania układu klimatyzacji. W związku z tym postanowiliśmy umieścić na naszej stronie ogólne informacje dotyczące pracy takiego układu.

Instalacja klimatyzacji składa się z następujących elementów:

  • jednostki wewnętrznej
  • jednostki zewnętrznej
  • stelaża oraz wsporników montażowych
  • izolowanych rur chłodniczych
  • czynnika chłodniczego
  • instalacji  odprowadzenia skroplin (grawitacyjnej, mechanicznej)
  • instalacji elektrycznej
  • instalacji automatyki

Podstawowe zasady działania klimatyzacji:

Instalacja klimatyzacji jest układem zamkniętym, który głównie składa się ze sprężarki, skraplacza, parownika i zaworu rozprężnego. W sprężarce gaz zostaje poddany wysokiemu ciśnieniu i ogrzany do temperatury ok. 65°C i przepływa w stronę skraplacza, gdzie sprężony gorący gaz oddaje swoje ciepło do powietrza na zewnątrz i w ten sposób staję się przechłodzoną cieczą o wysokim ciśnieniu. Tak sprężona ciecz trafia do zaworu rozprężnego, który powoduje zmniejszenie jej ciśnienia i temperatury. Dzięki temu procesowi powstaje zimny rozprężony czynnik chłodniczy w stanie ciekłym, który płynie do parownika, a tam poprzez parowanie pochłania ciepło z powietrza i przechodzi w rozprężony stan gazowy. Gaz z powrotem płynie do sprężarki i cały cykl zaczyna się od początku, dlatego jest to układ zamknięty.

Różnica między klimatyzatorem Inverter, a ON/OFF:

W zależności od zamontowanej sprężarki, wyróżniamy dwa rodzaje klimatyzatora: ON/OFF oraz Inverter. W pierwszym przypadku zamontowana sprężarka wykonuje tylko dwa tryby pracy, jest ona całkowicie wyłączona, bądź też pracuje swoją mocą nominalną. Natomiast  sprężarka Inverter dostosowuje swoją moc do zapotrzebowania chłodniczego lub grzewczego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zużycie energii elektrycznej, w porównaniu do konstrukcji klimatyzatora ON/OFF jest niższe.

Co to jest split i multisplit?

W systemie split jedna jednostka wewnętrzna połączona jest z jedną jednostką zewnętrzną. Natomiast w systemie multisplit dwie lub większa ilość jednostek wewnętrznych obsługiwana jest przez jedną jednostkę zewnętrzną.

Artykuły w tej kategorii

Klimatyzacja nie tylko chłodzi

Współczesne układy klimatyzacji są wykorzystywane nie tylko latem, dzięki swoim zdolnościom ochładzania powietrza w pomieszczeniach….

Scroll to Top