Dlaczego wentylacja jest ważna?

Nowe technologie w budownictwie, zwłaszcza w zakresie termoizolacji, zapewniają obecnym konstrukcjom bardzo wysoką szczelność.  Przekłada się to na znaczne oszczędności w kosztach eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem, ale równocześnie w bardzo negatywny sposób wpływa na wentylację i komfort przebywających ludzi.

Niedostateczna wymiana powietrza może wywołać tzw. syndrom chorego budynku (SBS), czyli zespół dolegliwości występujący w określonym miejscu. Przykre dolegliwości są związane przede wszystkim ze zbyt małym strumieniem oraz złą jakością powietrza zewnętrznego, docierającego do pomieszczenia. Źródłem zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu mogą być organizmy żywe (np. produkty uboczne oddychania, pocenia się, grzyby, pleśnie), materiały budowlane i elementy wyposażenia wnętrz (np. rozpuszczalniki, impregnaty drewna, związki emitowane przez farby malarskie), systemy wentylacji i klimatyzacji (np. mikroorganizmy żyjące w nieczyszczonych przewodach wentylacyjnych), powietrze zewnętrzne (np. zanieczyszczenia chemiczne powietrza w dużych aglomeracjach miejskich) albo samo użytkowanie pomieszczeń (np. palenie tytoniu)

Do objawów SBS należą:
  • przemęczenie
  • bóle i zawroty głowy
  • omdlenia
  • podrażnienie błon śluzowych
  • utrudnione oddychanie

Artykuły w tej kategorii

Scroll to Top